Mon, 11 / 2015 2:42 pm | helios

Bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự dựa theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập. Thông tư này được áp dụng với người được tuyển làm giáo viên mầm non, phổ thông trong các […]

Bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự dựa theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập.

Thông tư này được áp dụng với người được tuyển làm giáo viên mầm non, phổ thông trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

quy-dinh-ve-giao-vien

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, vận dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện ads: tuyển sinh cao đẳng tiểu học, trung cấp mầm noncao đẳng mầm mon khai giảng đầu năm 2016 tại Hà Nội

Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên mầm non hạng IV, chức danh giáo viên tiểu học hạng IV, người được tuyển dụng phải thực hiện thời gian tập sự đủ 6 tháng.

Người được tuyển dụng phải thực hiện thời gian tập sự đủ 9 tháng để được bổ nhiệm chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III hoặc để được bổ nhiệm chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Thời gian tập sự dựa theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập các hạng sẽ cao hơn. Tùy vào trình độ, năng lực chuyên môn cũng như nghiệp vụ của người được tuyển dụng và các điều kiện tuyển dụng.

Thời gian thai sản theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian đau ốm từ 3 ngày trở lên. Thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự và phải thực hiện bù đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định.

Những trường hợp chưa đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định đã nêu ở trên thì người đứng đầu các cơ sở giáo dục quyết định thời điểm thực hiện tập sự bù đối với trường hợp này.

Bài viết cùng chuyên mục