Sat, 03 / 2016 8:02 am | nhatlam

Học đi dôi với hành là một viêc chúng ta cần phải làm song hành. Học với hành được coi là mục tiêu,phương châm dạy học của nền giáo dục nước nhà Theo chủ tịch Hồ Chí Minh- người đã dạy rằng học là một hoạt động tiếp thu tri thức,nhận thức các kinh nghiệm,kĩ […]

Học đi dôi với hành là một viêc chúng ta cần phải làm song hành. Học với hành được coi là mục tiêu,phương châm dạy học của nền giáo dục nước nhà

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh- người đã dạy rằng học là một hoạt động tiếp thu tri thức,nhận thức các kinh nghiệm,kĩ năng thường xuyên của mỗi người.Học không chỉ để hiểu biết mà còn trang bị cho bản thân những kĩ năng kiến thức để rèn luyện,kĩ năng để tạo nên nhân cách của con người 

Học là quyền lợi của mỗi con người cho nên mọi người dân phải hiểu được quyền và bổn phận của bản thân,phải có kiến thức để tham gia vào những công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.Học bao giờ cũng có những mục đích và nhu cầu cụ thể. Trước hết là với cá nhân thì học để cải tạo tư tưởng và có hướng đi tốt. Học để làm việc và cải tạo xã hội,học làm người và học làm cán bộ. Mục đích tiên quyết là học để làm chính trị,kinh tế và văn hóa đều tiến bộ để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

học đi đôi với hành

Hành tức là thực hành và con đường duy nhất ,tiên quyết nhẫndẫn đến sự hiệu quả đó là thực hành.thực hành là mục tiêu cuối cùng của học tập ,đó là vận dụng những điều đã học để giải quyết những vấn đề được đặt ra. Nếu như học là việc để tiếp thu kinh nghiệm thì hành là kết quả,kết tinh của việc học.

Giữa học và hành thì học phải đầy đủ còn hành thì phải thực tế và phải linh hoạt mềm dẻo và áp dụng những điều đã học được cộng với những kinh nghiệm có được để áp dụng vào thực tế một cách khéo léo ,phù hợp với mọi hoàn cảnh.học mà thực hành chứ đừng bao giờ rập khuôn máy móc

Với những tư tưởng trên thì bác Hồ đã cho chúng ta thấy được rằng hành là mục tiêu là động lực để chúng ta cố gắng học.Hành chính là môi trường để chúng ta trải nghiệm những học tập một cách hiệu quả nhất có thể và vừa là biểu hiện bên ngoài,kết tinh của việc học

học đi đôi với hành

Có một nhà khoa học đã từng nói chỉ có trải nghiệm mới có thể hiểu hết còn những thứ khác chỉ là thông tin cơ bản.

Các nhà khoa học đã nói rằng có những người học nhớ đến 70% tri thức mà họ  được trải nghiệm thông qua được thực hành trong phòng tập,phòng thí nghiệm…để áp dụng vào những điều đã từng được học

Dạy học không phải là dạy những tri thức,những kiến thức một cách cứng nhắc mà còn là sự diễn ra tương tác hai chiều trong dạy và học rồi học và dạy.nghĩa là sự tương tác học phải đi đôi với hành thực hiện trong dạy và học.

Người đã từng nói đi học phải có mở lòng tức là phải biết được là học như thế nào và học để làm gì và ra sao?…

học đi đôi với hành

Bác Hồ đã từng nói rằng việc học phải đảm bảo đạo đức và năng lực của việc dạy học và phải chú trọng cả tài lẫn đức,đó là một cái gốc rất quan trọng

Khi giảng dạy thì mọi giáo viên hãy nắm bắt mọi tâm lí,năng lực và đạo đức của người học sinh từ đó có những phương pháp nội dung giảng dạy hợp lí hơn

Tư tưởng học đi đôi với hành của chủ tịch là một bộ phận rất  quan trọng trong kho tàng giáo dục của con người Việt Nam,học phải đi đôi với hành là một mục tiêu phương châm dạy học đối với nền giáo dục của nước nhà. Cho nên mỗi giảng viên,sinh viên học sinh cần phải có ý thức trong mỗi cá nhân để có hiệu quả hơn. Học đi đôi với hành của bác Hồ luôn sống mãi trong lòng của mỗi người dân Việt Nam và được áp dụng một cách rộng rãi mang tính đạo đức nhân văn cao cảBài viết cùng chuyên mục