Tue, 09 / 2019 3:59 am | helios

Hiện nay, hầu hết tất cả doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận kế toán và tùy theo hình thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thì bộ phận kế toán có những yêu cầu và tính chất công việc riêng. Thực chất, kế toán là nghề làm việc với những sổ sách, chứng […]

Hiện nay, hầu hết tất cả doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận kế toán và tùy theo hình thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thì bộ phận kế toán có những yêu cầu và tính chất công việc riêng. Thực chất, kế toán là nghề làm việc với những sổ sách, chứng từ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Sau khi ra trường, cử nhân kế toán sẽ có rất nhiều cơ hội được làm việc tại các công ty với nhiều vị trí khác nhau…

Nhu cầu học nghề kế toán hiện nay

Sự phát triển nhanh chóng của cuộc sống hiện đại đã khiến các ngành nghề về kinh tế cực kỳ phát triển có thể kể đến đó chính là nghề kế toán. Đây là một trong những ngành học được rất nhiều bạn học sinh lựa chọn bởi đây là nghề dễ xin việc, nhu cầu việc làm cao và lương cao hơn so với những ngành khác do đó xu hướng học nghề kế toán đang tăng nhanh chóng.

Nhiệm vụ của kế toán 

Có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, kế toán có những nhiệm vụ cơ bản như sau:

  • Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc.
  • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản…
  • Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn…
  • Cung cấp các số liệu, tài liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính của công ty…
  • Tính toán chi phí, đưa ra những lời khuyên cho bộ phận khác.

Yêu cầu đối nghề kế toán 

Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nói trên, công tác kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

-Kế toán phải chính xác, trung thực, khách quan.

-Kế toán phải am hiểu kỹ năng chuyên môn

-Kế toán phải kịp thời, nhanh nhạy.

-Kế toán phải nắm vững kiến thức…

Bài viết cùng chuyên mục