Mon, 11 / 2015 2:12 pm | helios

Hội thảo tập huấn xây dựng chương trình tài liệu và cách thức tổ chức phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiếng Anh các Trường Cao đẳng, Đại học Khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ vừa diễn ra trong hai ngày 1-2/11 tại tỉnh Kiên Giang. Hội thảo lần này tập trung […]

Hội thảo tập huấn xây dựng chương trình tài liệu và cách thức tổ chức phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiếng Anh các Trường Cao đẳng, Đại học Khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ vừa diễn ra trong hai ngày 1-2/11 tại tỉnh Kiên Giang.

Hội thảo lần này tập trung vào vai trò của hợp tác quốc tế và giải pháp quốc tế về nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý lớp học. Từ đó nêu lên những thành tựu, thực trạng, giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh và tập huấn khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngoại ngữ và việc áp dụng tại nước ta…

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang-  PGS.TS Thái Thành Lượm cho biết: Hội thảo diễn ra với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo điều kiện nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp cho giảng viên tiếng Anh.

Tại hội thảo đã có 8 báo cáo được thông qua và đưa ra thảo luận. Các chuyên gia, báo cáo viên, giáo viên, giảng viên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai các hoạt động đổi mới, chương trình phát triển kỹ năng, nghề nghiệp.

hoi-thao-tieng-anh

Các hoạt động cộng đồng học tập Ngoại ngữ – tiếng Anh tăng cường và giải pháp đầu ra. Xây dựng chương trình, tài liệu liên quan công tác bồi dưỡng trong nước, liên kết quốc tế và khuyến khích công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, giảng viên tiếng Anh.

Đề án sẽ tập trung làm tốt công tác đào tạo giáo viên mới đạt chuẩn; tăng cường các hình thức, phương thức, phương hướng bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đương nhiệm.

Từng bước chuẩn bị lực lượng để triển khai thành công chương trình ngoại ngữ mới ở các cấp phổ thông, cao đẳng và đại học. Đồng thời ưu tiên xây dựng năng lực khảo thí ngoại ngữ quốc gia theo hướng tiệm cận nhanh với quốc tế…

Bài viết cùng chuyên mục