Sun, 12 / 2015 2:56 pm | helios

Lịch sử Việt Nam là cội nguồn sức sống, là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Sứ mạng của khoa học lịch sử là hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Lịch sử không chỉ là những gì đã qua mà còn là người thầy cho chúng ta biết hiện […]

Lịch sử Việt Nam là cội nguồn sức sống, là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Sứ mạng của khoa học lịch sử là hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Lịch sử không chỉ là những gì đã qua mà còn là người thầy cho chúng ta biết hiện tại và dự báo tương lai.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và chỉ đạo đại hội vào ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Tại đại hội, chủ tịch nước cho rằng, dân tộc ta đã viết nên bao trang sử hào hùng được bạn bè quốc tế công nhận từ thời bình minh dựng nước và giữ nước. Trên chặng đường dài hàng chục thế kỷ ấy cha ông chúng ta từng nếm chải bao nỗi cay đắng và gian truân. Chính vì thế, nghiên cứu lịch sử đưa chúng ta đến những kho tàng vô giá mà cha ông ta đã đúc kết bằng mồ hôi xương máu…

Khoa học lịch sử còn là cánh cửa mở ra cho dân tộc ta tiến đến các nền văn hóa, văn minh của nhân loại. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, là điểm tựa cho lòng tin và sức mạnh của dân tộc.

hoi-khoa-hoc-lich-su-viet-nam1

Trong công cuộc đổi mới, đi lên của đất nước thời kì hội nhập, các nhà sử học đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu, các cuộ hội thảo nhằm gióp phần nâng cao nhận thức về con đường đã qua và củng cố niềm tin vào bước đường đang đi tới.

Đặc biệt khi tình hình Biển Đông dậy sóng, khi chủ quền quốc gia và lợi ích dân tộc bị láng giêng xâm phạm, các nhà sử học đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu đưa ra những chứng cứ lịch sử quan trọng góp phần khẳng định chủ quyền của nước ta trên biển Đông.

Trước xu thế hội nhập toàn cầu, đất nước đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ để có những căn cứ khoa học chứng minh tất cả những gì mình có là hợp pháp, hợp tình hợp lý, để cạnh tranh quốc tế. Để làm được điều này, sử học nước nhà cần phải nâng cao năng lực và trình độ hơn nữa để xứng đáng là một lĩnh vực khoa học. ads: Tuyển sinh cao đẳng dược phú thọcao đẳng dược hà nội chính quy và trung cấp y hà nội 2016

Ngoài ra, giới sử học cũng cần phải đẩy mạnh nghiên cứu lịch sử thế giới, văn minh nhân loại để xây dựng những luận cứ khoa học xác đáng cho các chiến lược quốc tế, trên tinh thần sẵn sàng trở thành bạn của tất cả các nước trong thời đại mới.

Chủ tịch nước đã đề nghị Hội khoa học Lịch sử Việt Nam động viên tới mức cao nhất lực lượng và công sức của giới sử học để hoàn thành bộ Lịch sử Việt Nam tốt nhất có thể. Đây sẽ là một dấu mốc lớn trong sự phát triển của khoa học Việt Nam.

Đồng thời, động viên các nhà sử học và trực tiếp tham gia với tư cách là một tổ chức tư vấn, phản biện vào sự nghiệp đổi mới căn và toàn diện nền giáo dục, trước hết là vai trò, chức năng của môn Lịch sử trong Giáo dục phổ thông.

Trước tình hình như hiện nay, Chủ tích nước yêu cầu Hội Khoa học Lịch sử cần xây dựng kế hoạch tổng thể và những bước đi cụ thể để ngành sử học Việt từng bước hội nhập sâu rộng với quốc tế. Qua đó, học tập phương pháp, kỹ năng tiên tiến hiện đại, tranh thủ sự ủng hộ của giới sự học quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quền Biển đảo và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ xã hội chủ nghĩa, trước những thách thức của thời đại, ngành sử học cần không ngừng phát triển để nang cao phát huy sức mạnh toàn diện. Cần làm rõ vai trò của lịch sử – văn hóa dân tộc là sức sống, là cốt lõi giá trị của một dân tộc. Vì thế, cần bồi đắp, xây dựng và gìn giữ nền tảng tinh thần quan trọng này cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bài viết cùng chuyên mục