Thu, 01 / 2015 4:49 am | helios

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh, Đại công nghiệp thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm năm 2015. Đại học vừa học vừa làm Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 800. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh dự thi đã tốt nghiệp THPT, nếu đã tốt nghiệp đại học khác thì được miễn […]

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh, Đại công nghiệp thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm năm 2015.

Đại học vừa học vừa làm

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 800.

Đối tượng tuyển sinh: thí sinh dự thi đã tốt nghiệp THPT, nếu đã tốt nghiệp đại học khác thì được miễn thi đầu vào.

Các ngành đào tạo: công nghệ kỹ thuật điện, công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; công nghệ cơ kỹ thuật cơ khí; khoa học máy tính; kế toán; tài chính ngân hàng; quản trị kinh doanh; ngôn ngữ Anh. Ads: Tuyển sinh cao đẳng dược hà nộicao đẳng điều dưỡng và xét tuyển cao đẳng y tế Hà Nội năm 2016

Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ 15/3/2015.

Ngày thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT dự kiến chia làm 2 đợt. Đợt 1 vào tháng 3-4/2015 và đợt 2 vào tháng 10 -11/2015.

Các môn thi: toán, lý, hóa.

Đại học công nghiệp thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm cho các đối tượng

Liên thông cao đẳng – đại học hệ vừa học vừa làm

Dự kiến chỉ tiêu cho hệ này là 1000 chỉ tiêu.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Các ngành đào tạo: công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; quản trị kinh doanh; kế toán; quản trị kinh doanh; khoa học máy tính.

Đối tượng dự thi: thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ít nhất được 36 trở nên.

Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ 15/3/2015.

Môn thi: cơ bản gồm 3 môn toán, cơ sở ngành và chuyên ngành.

Thời gian thi tuyển: chia làm 2 đợt, dự kiến đợt 1 vào

4/2015, đợt 2 vào tháng 11/2015.

Đặc biệt đối với các thí sinh chưa tốt nghiệp cao đẳng từ 36 tháng trở nên thì môn thi có thay đổi là thi 3 môn toán, lý, hóa.

Liên thông TCCN – Đại học vừa học vừa làm

Chỉ tiêu dự kiến là 500 học viên.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Các ngành: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật cơ khí; kế toán; khoa học máy tính.

Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp TCCN được ít nhất 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ:  Từ 15/03-31/10/2015

Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành; 

Ngày thi: Dự kiến tháng 11/2015

Đặc biệt đối với các thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp dưới 36 tháng có sự thay đổi chút; thời gian nhận hồ sơ là từ 15/03/2015 vói môn thi là Toán, lý, hóa. Thời gian thi chia làm 2 đợt: đợt 1 tháng 4/2015; đợt 2 tháng 11/2015.

Liên thông Cao đẳng nghề lên Đại học vừa học vừa làm

Chỉ tiêu dự kiến là 200

Thời gian đào tạo 2,5 năm

Các ngành đào tạo: công nghệ kỹ thuật ô tô, kế toán, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng nghề từ 36 tháng trở lên nhận hồ từ  15/03/2015 với 3 môn thi là toán, cơ sở ngành, chuyên ngành. Ngày thi  2 đợt là 4/2015 và 11/2015.ads. xét tuyển cao đẳng dược hà nội và cao đẳng y tế hà đông năm 2016

Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp cao đẳng nghề đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thì thi 3 môn mà toán, lý, hóa. Thời gian nộp hồ sơ và thời gian thi giống thí sinh đã tốt nghiệp được 36 tháng;

 

Bài viết cùng chuyên mục