Sat, 02 / 2015 2:25 am | helios

Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia chung cùng với đảm bảo thuận lợi cho thí sinh khi làm thủ tục đăng ký trường thi, mới đây Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo chỉ  tiêu và phương thức tuyển sinh rộng rãi trong cả nước. Đáp ứng nhu cầu […]

Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia chung cùng với đảm bảo thuận lợi cho thí sinh khi làm thủ tục đăng ký trường thi, mới đây Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo chỉ  tiêu và phương thức tuyển sinh rộng rãi trong cả nước.

Đáp ứng nhu cầu của xã hội về ngành nghề cũng như nhu cầu của người học, năm 2015 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 8500 chỉ tiêu với thể đại học chính quy là 5000, đại học liên thông chính quy là 3000, cao đẳng chính quy là 500 ads: Tuyển sinh cao đẳng dược hà nộicao đẳng điều dưỡng và xét tuyển cao đẳng y tế Hà Nội năm 2016

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ có ký hiệu trường là ĐQK. Cụ thể trường dựa vào kết quả thi trong kỳ thi quốc gia 2015. Trường tiến hành tuyển sinh trong cả nước với môn thi năng khiếu và lấy nguyện vọng 2 môn năng khiếu.

Cụ thể các ngành đào tạo Đại học hệ chính quy kể cả Đại học liên thông chính quy.

– Quản trị kinh doanh  (mã ngành D340101) với các khối thi bao gồm:

+ Toán, lý, hóa.

+ Toán, Lý, Ngoại ngữ (chọn một trong các môn Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

+ Toán, Văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

– Kinh doanh quốc tế (mã ngành D340120) với các môn thi:

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, lý, hóa, ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

+ Toán, văn, ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

+ Toán, Văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (D340103) với các môn thi:

+ Toán, Lý , Hóa

+ Toán, lý, ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

+ văn, sử, địa

+ Toán, văn, ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

– Tài chính – ngân hàng (mã ngành D340201) với các môn thi:

+ toán, lý, hóa

+ toán, lý, ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

+ Toán, văn, ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật )

– Kế toán – kiểm toán (mã ngành D340301) với các môn thi:

+ Toán , Lý, Hóa.

+ Toán, Lý, Ngoại Ngữ ( Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật).

+ Toán, Văn, Ngoại Ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật)

– Quản lý nhà nước (mã ngành D310205) vơi các môn thi:

+ Toán, Lý, Hóa.

+ Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

 + Toán, Sinh, Hóa.

 + Văn, Sử, Địa.

 + Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Ngữ, Pháp, Trung, Nhật.

– Luật kinh tế (mã ngành D380107) với các môn thi:

+ Toán, Lý, Hóa.

+ Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+Văn, Sử, Địa.

+Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Công nghệ thông tin (mã ngành D480201) với các môn thi:

+ Toán , Lý, Hóa.

+Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+ Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (mã ngành D510301) với các môn thi:

+Toán , Lý, Hóa.

+Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (mã ngành D510203) với các môn thi:

+ Toán , Lý, Hóa.

+ Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

 + Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Công nghệ kỹ thuật ô tô ( mã ngành D510205) với các môn thi:

+ Toán , Lý, Hóa.

+Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Kỹ thuật công trình xây dựng (mã ngành D580201) với các môn thi:

+ Toán , Lý, Hóa.

+Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Kiến trúc (mã ngành D580102) với các môn thi:

+ Toán, Lý, Vẽ Mỹ Thuật x Hệ số 2.

+Toán, Văn, Vẽ Mỹ Thuật x Hệ số 2

– Thiết kế công nghiệp (mã ngành D210402) với các môn thi:

+ Văn, (Bố cục màu, Hình họa) x Hệ số 2.

+Toán, Lý, Vẽ Mỹ Thuật x Hệ số 2.

– Thiết kế đồ họa (mã ngành D210403) với các môn thi:

+ Văn, (Bố cục màu, Hình họa) x Hệ số 2.

+ Toán, Lý, Vẽ Mỹ Thuật  x Hệ số 2.

– Thiết kế nội thất (mã ngành D210405) với các môn thi:

+Văn, (Bố cục màu, Hình họa) x Hệ số 2.

+Toán, Lý, Vẽ Mỹ Thuật x Hệ số 2.

– Ngôn ngữ Anh (mã ngành D220201) với các môn thi:

 + Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+Văn, Sử, Địa.

+ Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

– Ngôn ngữ Trung (mã ngành D220204) với các môn thi:

+ Toán, Lý, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

+Văn, Sử, Địa.

+Toán, Văn, Ngoại Ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật.

Đối với các hệ đào tạo Cao đẳng các ngành đào tạo và môn thi tương tự như Đại học hệ chính quy.


Bài viết cùng chuyên mục