Sat, 08 / 2016 12:36 pm | nhatlam

Những buổi họp là cách thức tuyệt hảo nhất để có thể bồi đắp thêm tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm ngày từ khi mới bắt đầu làm việc nhóm. Những loạt buổi họp giúp cho các thành viên mới làm quen nhau, tạo nên sự nhất trí về các […]

Những buổi họp là cách thức tuyệt hảo nhất để có thể bồi đắp thêm tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm ngày từ khi mới bắt đầu làm việc nhóm. Những loạt buổi họp giúp cho các thành viên mới làm quen nhau, tạo nên sự nhất trí về các mục tiêu được giao cùng với những vấn đề cần được giải quyết về mặt tổ chức.

Những điểm cần ghi nhớ:

Mọi thành viên của nhóm cần có sự thống nhất về việc phải nhắm tới

Các mục tiêu chỉ ổn định được khi đã bàn thảo xong các biện pháp thực hiện

Mặc dù là các thành viên của nhóm cần được định hình các mục tiêu nhưng tốt nhất là nên phổ biến các mục tiêu cho các hội viên nắm.

Để đạt được những kết quả cao nhất thì các mục tiêu còn phải được thử bằng việc kết hợp giữa những mục tiêu chung và mục tiêu riêng.

1. Tạo sự đồng thuận

Những buổi họp chính là cách thức tuyệt hảo để giúp bồi đắp được tinh thần đồng đội và cả thói quen làm việc theo nhóm ngay từ khi lúc đầu mới thành lập nhóm. Với những buổi họp giúp cho các thành viên mới làm quen và tạo sự nhất trí về các mục tiêu được giao cùng với những vấn đề cần phải giải quyết về mặt tổ chức.

2.Thiết lập các mối quan hệ với ban quản trị

Mọi nhóm cần phải có sự hỗ trợ từ đội ngũ thâm niên ở có quan chủ quản.

Ba mối quan hệ mà nhóm thực sự cần tới đó là:

Người đầu ngành hoặc phòng ban có liên quan

Người bảo trợ chính của nhóm

Và bất kỳ ai quản lý tài chính của nhóm

3. Khuyến khích óc sáng tạo

Nhiều người đã trở thành những kẻ chỉ biết làm theo kinh nghiệm và tính cách riêng của họ. Chính vì thế cho nên hãy phá thế thụ động và mang lại tính sáng tạo.

Đừng bao giờ để cho nhóm của bạn bị phân lớp thành những con người chuyên đi sáng tạo và những kẻ thụ động. Muốn được như vậy thì bạn hãy luôn biết cách để hoan nghênh tính đa dạng của các quan điểm và cả về ý tưởng để rồi lái buổi tranh luận đi tới chỗ thống nhất.

4. Phát sinh những ý kiến mới

Việc có được những sáng kiến đòi hỏi người lãnh đạo và cần một hình thức tổ chức nào đó, để cho kết quả của buổi họp mở ra được một hướng đi.

 Mọi ý kiến cần phải được ghi chép lên bảng để cho mọi người có thể dễ nhìn thấy sau đó thì loại bỏ những ý kiến bất khả thi và tóm tắt những ý khả thi đó lại, phân tích chúng ra.

Những điểm cần ghi nhớ:

Sự chỉ trích làm giảm óc sáng tạo.

Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể đôi khi được gọi là “tư duy hành động nhóm”.

Nhiều ý kiến tưởng chừng ngớ ngẩn lại có thể đưa đến những giải pháp đáng giá.

Những ý kiến sáng tạo trong những buổi họp bao giờ cũng cao hơn ý kiến của một cá nhân đưa ra.

Cần ghi mọi ý kiến lên bảng cho dù đấy chưa hẳn là ý kiến độc đáo.

5. Học cách ủy thác

Sự ủy thác có hai hình thức đó là ủy thác công việc và cả ủy thác quyền hành.

ủy thác công việc là phân nhỏ công việc theo kế hoạch và các phần việc riêng với mục tiêu riêng sau đó thì phân cho các thành viên của nhóm. Sau đó thì phó mặc cho họ và chỉ can thiệp khi không đạt được mục tiêu.

6. Khuyến khích mọi người phát biểu

Người lãnh đạo cũng cần phải chú ý và động viên mọi người bàn thảo, ngay cả với ý kiến nghịch lại cũng có giá trị của nó đấy nhé!

7. Chia sẻ trách nhiệm

Bổ sung các cách thức hành động, giám sát về biên độ, có tính xây dựng khi hoạt động nhóm gặp những trở ngại tạm thời.

Cũng cần phải tạo nên bầu không khí thông hiểu nhau ở giữa các thành viên thống nhất về thông tin cũng như về đường lối làm việc.

8. Cần linh hoạt

Mỗi người phải được phân nhiệm để hành động chủ động trong nhóm.

Mỗi thành viên phải có khả năng thực hiện vai trò của mình chí ít cũng như người khác.

Mọi người đều được phân nhiệm rõ ràng tử đầu đến cuối.

Dù việc khó đến đâu nhưng nếu có sự đồng lòng của toàn nhóm thì đều có thể hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục