Tue, 09 / 2015 9:13 am | helios

Những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã luôn thể hiện quyết tâm và nỗ lực hết sức trong việc cải cách giáo dục ở mọi bậc học. Sau một loạt đổi mới táo bạo ở các bậc học cao, mới đây, Bộ đã ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương […]

Những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã luôn thể hiện quyết tâm và nỗ lực hết sức trong việc cải cách giáo dục ở mọi bậc học. Sau một loạt đổi mới táo bạo ở các bậc học cao, mới đây, Bộ đã ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non nhằm đánh giá Chương trình giáo dục mầm non, đồng thời xác định được những nội dung cần điều chỉnh, giải pháp thực hiện và sửa đổi.

Theo đó, các hoạt động cụ thể của Kế hoạch bao gồm: Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá, điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non; Xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá chương trình giáo dục mầm non sau 5 năm thực hiện.

giao-duc-mam-non

Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, viết báo cáo kết quả và lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình giáo dục mầm non. Thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non. Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ads, tuyển sinh cao đẳng tiểu họctrung cấp mầm non và cao đẳng mầm mon khai giảng đầu năm 2016 tại Hà Nội

Sau đó sẽ tổ chức nghiệm thu nội dung chương trình giáo dục mầm non đã được điều chỉnh. Thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung

Các báo cáo sẽ được trình Bộ trưởng ký phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tuyển sinh trung cấp dược Hà Nội cấp bằng chính quy đi học ngay tại Hà Nội.

Sau khi thu được báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá cụ thể, Bộ sẽ có những điều chỉnh phù hợp đối với Chương trình giáo dục mầm non và các giải pháp thực hiện, nội dung sửa đổi bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về Chương trình giáo dục mầm non.

(Nguồn: Dantri.com)

Bài viết cùng chuyên mục