Fri, 11 / 2015 2:48 pm | helios

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015 vào sáng ngày 5-11, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể và giao cho […]

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015 vào sáng ngày 5-11, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể và giao cho bộ giáo dục và đào tạo đề xuất hệ thống giáo dục quốc dân mới.

Phiên họp đã tập trung đánh giá, thảo luận năm nội dung chính bao gồm tình hình triển khai và kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 29 của TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông, công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015…

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2015 Chính phủ đã nỗ lực triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, thành những hành động cụ thể từ Chính phủ cho tới các bộ, ngành hữu quan. Nhìn lại sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số 29, nền giáo dục nước nhà đã có những bước chuyển biến tích cực.

doi-moi-giao-duc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 vừa qua đã có đánh giá sơ bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã trình bày trước phiên họp thường kỳ của Chính phủ những mặt tích cực, hạn chế của kỳ thi với tinh thần cầu thị và nghiêm túc. Đồng thời Thủ tướng cũng giao cho Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng báo cáo đánh giá cụ thể, chặt chẽ, tổ chức hội nghị tổng kết để tiếp tục làm tốt kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của năm 2016 sắp tới.

Một trong những công tác có ý nghĩa quyết định bởi giáo dục và đào tạo chính là yếu tố con người. Con người lực là yếu tố có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân ads: Tuyển sinh cao đẳng điều dưỡngcao đẳng dược hà nội và cao đẳng y tế năm 2016.

Hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia là hai nội dung có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cần tiếp thu hơn nữa ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành tại cuộc họp ads. xét tuyển học bạ thpt đầu vào cao đẳng sư phạm hà nộitrung cấp mầm non năm 2016. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, các hiệp hội hoàn thiện báo cáo về hệ thống giáo dục quốc dân cũng như về khung trình độ quốc gia.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý làm rõ những hạn chế của hệ thống giáo dục quốc dân hiện tại, đưa ra đề xuất mới cũng như đề xuất phương án thực hiện đảm bảo được tính khả thi. Làm rõ sự cần thiết xây dựng khung trình độ quốc gia, nhất là về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phạm vi và cấu trúc của khung trình độ quốc gia…

Bài viết cùng chuyên mục