Sat, 02 / 2017 3:20 am | nhatlam

Bảng câu hỏi tập trung vào 4 mảng chủ đề chính bao gồm: Niềm tin, Bạn bè và gia đình, Sức khỏe và niềm vui; Tiếng anh Bảng câu hỏi được chia làm 5 loại : Quay bánh xe, chọn đáp án đúng, trả lời câu hỏi với Yes/No/Sometime, làm việc theo cặp hoặc 1 […]

Bảng câu hỏi tập trung vào 4 mảng chủ đề chính bao gồm: Niềm tin, Bạn bè và gia đình, Sức khỏe và niềm vui; Tiếng anh

Bảng câu hỏi được chia làm 5 loại : Quay bánh xe, chọn đáp án đúng, trả lời câu hỏi với Yes/No/Sometime, làm việc theo cặp hoặc 1 đến 5. Mỗi dạng câu hỏi xuất  hiện 1 lần trong mỗi chủ đề, mỗi chủ đề bao gồm 20 câu hỏi.

Trò chơi “ quay bánh xe”

Học sinh làm việc theo nhóm, mỗi nhóm có 3 thành viên và được phát cho bảng chơi trò chơi quay bánh xe

Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi này bằng cách đặt 1 chiếc bút ở giữa bánh xe. Học sinh sẽ phải lần lượt xoay bút và bút hướng tới câu hỏi nào học sinh phải trả lời câu hỏi đó

Sau khi học sinh hoàn thành câu hỏi của mình có thể quay sang hỏi đồng đội của mình để được nghe chia sẻ ý kiến

Khuyến khích học sinh trả lời câu hỏi tốt và đầy đủ nhất có thể thậm chí tạo điều kiện cho học sinh tranh luận về cùng           1 đề tài

Trong phần chơi xoay bánh xe, nếu học sinh xoay bút đúng vào câu hỏi đã được hoàn thành trước đó, học sinh sẽ tiếp tục trò chơi cho đến ghi bắt được câu hỏi mới

bang-cau-hoi-gianh-cho-hoc-sinh

Trò chơi kết thúc khi tất cả học sinh đã trả lời các câu hỏi

Lưu ý: Trò chơi này tốt nhất khi học sinh chơi nhóm 3. Ngoài ra giáo viên có thể cho học sinh chơi theo cặp hoặc tối đa nhóm 4 người.

Chọn đáp án đúng

Giáo viên phát cho mỗi học sinh mỗi phiếu câu hỏi, và học sinh sẽ tự mình hoàn thành nó. học sinh sẽ đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng a,b,c hoặc d cho mỗi câu hỏi

Khi học sinh đều đã hoàn thành phiếu trả lời câu hỏi của mình. Giáo viên cho học sinh ngồi theo cặp để hỏi và thảo luận về câu hỏi. Khuyến khích học sinh có thể trả lời đầy đủ nhất có thể

bang-cau-hoi-gianh-cho-hoc-sinh

Cuối cùng, giáo viên phát bảng điểm cho từng học sinh và nhắc nhở các em cố gắng để nâng cao điểm trong những lần tới

Hoạt động này trước tiên thiết kế cho học sinh làm việc cá nhân sau đó mới đến làm việc theo cặp

Trả lời câu hỏi với Yes/sometime/No 

Học sinh làm việc theo cặp mỗi cặp được phát 1 phiếu câu hỏi

Yêu cầu học sinh hỏi và trả lời câu hỏi lẫn nhau. Hướng dẫn học sinh tích đáp án của bạn mình trong phiếu câu hỏi

Khuyến khích học sinh trả lời câu hỏi càng đầy đủ càng tốt

bang-cau-hoi-gianh-cho-hoc-sinh

Cuối cùng giáo viên chọn 1 hoặc 2 câu hỏi gây hứng thú cho học sinh để hỏi và thảo luận trước lớp

Làm việc theo cặp là hình thức tốt nhất cho hoạt động này.

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục