Archive for September, 2019

Lựa chọn trường Đại học cần phải lưu ý những điều này

September 25, 2019 9:21 am0 comments
Lựa chọn trường Đại học cần phải lưu ý những điều này

Có thể thấy, xu hướng học Đại học đang có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây do đó các trường Đại học cũng có quy mô ngày càng lớn để đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Thực tế, lựa chọn được một trường phù hợp […]

Read more ›

Làm trong môi trường công sở cần có những kỹ năng nào?

September 15, 2019 1:59 am0 comments
Làm trong môi trường công sở cần có những kỹ năng nào?

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới…Có thể nói […]

Read more ›

Người làm nghề kế toán có những nhiệm vụ gì?

September 3, 2019 3:59 am0 comments
Người làm nghề kế toán có những nhiệm vụ gì?

Hiện nay, hầu hết tất cả doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận kế toán và tùy theo hình thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thì bộ phận kế toán có những yêu cầu và tính chất công việc riêng. Thực chất, kế toán là nghề làm việc […]

Read more ›