Archive for April 20th, 2019

HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHÁP VÀ CƠ HỘI DU HỌC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

April 20, 2019 3:59 am0 comments
HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHÁP VÀ CƠ HỘI DU HỌC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

1.     Hệ thống giáo dục Pháp Một trong những lí do thu hút các bạn chọn Pháp là điểm đến khi du học là vì hệ thống giáo dục, đào tạo tại Pháp đa dạng và hoàn thiện. Gần như bao trùm tất cả các ngành học khác nhau như: […]

Read more ›